Se osynliga strålen

Hur får fjärrkontrollen kontakt med TV:n? Fånga strålen som ger kommandon. Se hur fjärrkontrollen sänder sitt budskap till Tv:n.

Tid: 2 min

Vad tyckte du om experimentet?

Loading ... Loading ...

Experimentet tillhör följande kategorier:

Ljus och färg

sakset

Material

 

  • digital kamera/telefon med kamerafunktion
  • fjärrkontroll, eller annan ”grunka” som sänder ut infraröd strålning.

 

Steg 1

Placera fjärrkontrollen framför kameran pekande mot kameran.    Tryck på någon knapp på fjärrkontrollen.

Steg 2

Syns det något på kamerans skärm? Ser du det med blotta ögat? Vad händer egentligen?

Testa!

Vad
hände?

Visste du...

Testa!

Du kan också använda din mobiltelefons kamera för att se den infraröda strålen.
Om du vill busa med någon i familjen kan du använda en spegel för att sätta på t. e x. TV:n. Rikta fjärrkontrollen mot spegeln, som är placerad så att strålen träffar TV:n. Du kan knäppa på TV:n utan att rikta fjärrkontrollen mot den.


Vad hände?

Du borde se den blåaktiga strålen som kommer från fjärrkontrollen och som inte kan uppfattas med blotta ögat. Infraröd strålning är elektromagnetisk strålning, vars våglängd är längre än den för synligt ljus och som mänskor därför inte ser. Det synliga ljuset infaller mellan 390 och 770 nanometer.  Olika apparater i hemmet som styrs med fjärrkontroll skickar impulser av infraröd strålning.  Strålningskällan är en infraröd diod vars styrka är så svag och strålknippet så brett att strålningen inte förorsakar skador för ögat.
Största delen av digitalkamerorna ser förutom synlig strålning också infraröd strålning. Om man t. ex.  fotograferar  TV:ns fjärrkontroll då den sänder ut infraröda signaler, ser man signalen på kamerans skärm som ett blåaktigt ljus. Tekniken bakom tillverkningen av manicker som fungerar med infraröd strålning är relativt förmånlig och snabb.  Anordningar som fungerar med infraröd strålning måste dock vara i visuell kontakt med varandra. Solens strålning kan emellanåt störa anordningar som kontrolleras av infraröd strålning.


Visste du...

Man talar även om värmestrålning i samband med infraröd strålning, eftersom en stor del av värmestrålningen avges i form av infraröd strålning vid de temperaturer vi är vana med i vardagliga sammanhang.  Då man t.ex. letar efter försvunna personer med hjälp av helikoptrar, eller söker värmeläckage i hus, mäter man den värmestrålning som personerna eller värmeläckaget förorsakat.
I LED- lampor använder man sig av en annan sorts diod än den i apparater som styrs med infraröd strålning. LED-lampan är en form av ljusdiod, och den sänder ut synligt ljus, när man leder elektricitet genom dioden.  


Pröva också de här experimenten

0 kommentarer

Kommentarer

Skicka kommentar