Elämä ja aistit

Solu on biologisesta näkökulmasta elämän perusyksikkö. Bakteerit, sienet, kasvit ja eläimet ovat kaikki eliöitä, jotka muodostuvat yhdestä tai useammasta solusta. Yksi- ja monisoluisille eliöille yhteistä on kyky lisääntyä ja siten siirtää emosolun perintötekijät eli DNA seuraavalle sukupolvelle. Eläviä eliöitä on lähes kaikkialla maapallolla, jopa korkealla vuoristossa, tulisen maaperän kuumissa lähteissä ja valtamerten syvyyksissä.

Ihminen on pitkälle kehittynyt monisoluinen organismi. Ihmisen yli 200 erilaista solutyyppiä ovat erikoistuneet erilaisiin tehtäviin kuten esimerkiksi aivotoimintaan, näköön, makuun, kuuloon, hajuun ja tuntoon. Aistien avulla eliöt reagoivat ympäristössään oleviin ärsykkeisiin. Aistinsolujen reseptorit vastaanottavat esimerkiksi ääni-, valo- ja väri-, lämpötila-, haju- ja kosketusärsykkeitä, jotka hermosto kuljettaa eteenpäin aivoihin. Aivot tulkitsevat näitä näkemiämme ja kuulemiamme impulsseja ja muodostavat niistä aistimuksen.

Tiedetemppuja