Konstruera egna instrument

 Vad krävs till att producera ljud? Ljud framåtskrider som tryckskillnader i t. ex luften. Tryckskillnaderna kan uppstå då något träffar ett material (jfr handskofonen, fåret bräker) och det uppstår vibrationer. Exempel på det är t. ex. en trumma. Också blåsinstrument och stränginstrument förorsakar vibrationer i luften.  

Instruktioner

Fundera på olika föremål i vardagen som skulle kunna användas som instrument (t. ex.  gammaldags bykbräde, över vilket  man drar med en käpp av och an, en tunna som man sticker en käpp igenom , så att man kan spänna ett snöre och som man kan knäppa på).
Använd dig av olika föremål och hobbymaterial för att konstruera ett eget instrument. Du kan även hitta på ett namn på instrumentet.
Kommer du på mera (flaskor med vatten i, rör i olika längder).
Bilda en egen orkester i klassen med instrumenten.
Exempel på experiment som passar: Sugrörsflöjten, handskofon, fåret bräker, studsande ljud