Ämnen och reaktioner

Du känner säkert till att vatten har tre faser, det kan vara flytande, frysa till is eller förångas. Allt runt om kring oss är ämnen i olika faser, såväl i fast form som i flytande- och gasform. Ämnen som förekommer i vår vardag är alla uppbyggda av atomer. Det finns grundämnen, som t.ex. järn (Fe) som bara består av rena atomer och föreningar, som t ex. vatten (H2O) som består av molekyler: en sammansättning av två väte atomer och en syre atom. Genom olika kemiska reaktioner som förbränning eller mixtrande med lösningar kan vi få häftiga reaktioner och nya molekyler. Då vi t.ex. bränner ett ljus sker det en kemisk reaktion där gamla bindningar mellan atomerna bryts och nya bildas.

Experiment