Värme

Till varje tema hör en eller några fördjupande uppgifter. Uppgifterna är knutna till temat, inte till enskilda experiment. Idén är att de kan tillämpas enligt gruppstorlek och ålder. Instruktionerna är enbart riktgivande och är ämnesövergripande där naturvetenskaper och konstämnen står i centrum. Det finns alltid några tips på vilka experiment som passar speciellt bra till en fördjupande uppgift.
 De fördjupande uppgifterna passar även bra för temadagar i skolan eller klassen.
Det går bra att använda uppgifterna enligt det behov och de resurser man har att tillgå i skolan.
Exempel på variationsmöjligheter som gjorts på skolor finns på sidorna.

Ladda ner lektionsförslag  för värme här.

 

Uppgifter

Bildgalleri

Gå in och kika på inspirerande bilder från skolor som utfört fördjupande uppgifter.

Bildgalleri »