Kouluille

Voit käyttää näillä sivuilla esiteltyjä temppuja monella tapaa.
Ohjeet on kirjoitettu niin, että oppilaat voivat seurata niitä itsenäisesti. Kokonaisuus on jaoteltu teemoittain. Monet teemat limittyvät toisiinsa, sama temppu voi liittyä useampiin teemoihin. Jokaiseen teemakokonaisuuteen voit valita myös erilaisia syventäviä tehtäviä. Lisäksi tarjolla on valmiita tuntien sisältöehdotuksia ja lisätietoja. Lähtökohtana on, että luonnontieteitä käsittelevien aineiden välinen työskentelytapa ja luominen ovat keskipisteenä. Tutustu aineistoon ja suunnittele juuri omassa ryhmässäsi toimiva kokonaisuus. Voit myös jakaa onnistuneita tehtäviä muiden kanssa. Voit joko kirjoittaa ohjeet tai heijastaa ne taululle (videotykillä, älytaululla), niin että kaikki näkevät samat ohjeet.

Täältä voit ladata tiedetemppulomakkeen, jota voi käytttää tiedetemppujen yhteydessä.

Vinkkejä tiedetemppujen käyttöön

Kun luokassa tehdään tiedetemppuja, on tärkeää luoda avoin ilmapiiri, jossa jokainen uskaltaa esittää hypoteesejaan ja ajatuksiaan. Pohtikaa yhdessä – huonoja vastauksia ei ole. Kaikkien temppujen ei tarvitse mennä ohjeiden mukaan eikä ”onnistua”. Miettikää vielä, miksi temppu meni niin kuin meni? Kokeilkaa rohkeasti ja anna oppilaiden tutustua uusiin ilmiöihin. Voit itse kehittää temppuja edelleen, niin että saat oppilaat kiinnostumaan niistä. Sopiva määrä dramatiikkaa säestää opetusta mukavasti oikeassa paikassa. Mieti, missä työvaiheessa olisi sopiva jännitysmomentti ja hyödynnä se. Muista kuitenkin aina turvallisuusasiat ja ole hyvin valmistautunut.

 

Muista kysyä,

  • mitä tapahtuu
  • miltä näyttää
  • miksi
  • mitä tästä päättelette.

 

  • Esittele teema/osa-alue (oppilaille). Näytä malliksi yksi tai useampi tiedetemppu.
  • Tehkää samaan teemaan liittyviä eri temppuja ryhmissä. Oppilaat voivat tehdä yhden tempun per ryhmä tai työskennellä eri työpisteissä, niin että kaikki saavat tehdä kaikkea.
  • Voit antaa oppilaiden tehdä eri temppuja, joita he lopuksi esittelevät toisilleen. Yritä löytää kaikista tempuista yhteisiä piirteitä, niin että pääset johdattelemaan aihepiiriä eteenpäin.
  • Voit myös jakaa aineiston oppilaille, minkä jälkeen he itse miettivät ja kokeilevat, miten tästä jatketaan. Oppilaat ovat hyvin kekseliäitä ja voivat kehittää uskomattomia ratkaisuja.
  • Voit käyttää temppulomaketta tempun dokumentointiin. Voitte myös ensin muotoilla yhteisen hypoteesin. Ja voit antaa oppilaiden tehdä salaisia hypoteeseja. Tempun jälkeen hypoteesit esitellään sopivan dramaattisesti ja niitä vertaillaan tuloksiin. Voitte lisätä kommentin siitä, kuinka temppu meni, ja säilyttää tulokset ja hypoteesit luokassa jonkin aikaa.
  • Voitte laatia luettelon kaikista tiettynä aikana tekemistänne tempuista, kuten viikon/kuukauden temput.

 

Heurekan koulutarjonta

Heurekan kouluohjelmista löydät lisää tietoa täälta: Heurekan koulusivut.

 

Kuvagalleria

Täältä löydät inspiroivia kuvia koulujen toteuttamista tehtävistä.

Kuvagalleria »