För skolor

Du kan använda dig av experimenten som finns på dessa sidor på ett mångsidigt sätt.
Instruktionerna är skrivna med tanke på att elever klarar av att följa dem självständigt. Helheten är upplagd enligt teman. Många teman går in i varandra, samma experiment ka hittas inom flera teman. Till varje temahelhet kan du välja att jobba med fördjupande uppgifter av olika slag. Det finns färdiga lektionsförslag, för mer detaljerad info. Utgångspunkten är ett ämnesövergripande arbetssätt med naturvetenskaper och skapande ämnen i centrum. Bekanta dig med materialet och planera en fungerande helhet för just din grupp. Du kan också dela med dig lyckade uppgifter. Du kan antingen skriva ut instruktionerna eller projicera dem på tavlan, (videokanon, smartboard) så att alla ser samma instruktioner.

Här  kan du ladda ner experimentblanketten, som kan användas då du jobbar med experimenten.

Tips på hur du kan jobba med experimenten.

Då du jobbar med experiment i klassen är det viktigt att utveckla en öppen atmosfär där man vågar komma fram med sina hypoteser och funderingar. Fundera tillsammans, det finns inga dåliga svar. Alla experiment behöver inte gå enligt instruktionerna och ”lyckas”. Fundera vidare, varför gick det så? Var inte rädd att pröva på och låta eleverna upptäcka nya fenomen.  Du kan själv utveckla experimenten ytterligare så att de fångar elevernas intresse. Det kan vara roligt att krydda undervisningen med lite drama där det passar in. Tänk igenom i vilket arbetsskede det finns spänningsmoment och ta vara på det. Kom ändå alltid ihåg säkerhetsfaktorerna och var själv väl förberedd.

Kom ihåg att fråga:

  • Vad händer?
  • Hur ser det ut?  
  • Varför? 
  • Vad tror ni?

 

  • Introducera ett tema/delområde (för eleverna). Visa ett eller flera experiment för eleverna.
  • Jobba i grupper med olika experiment som har anknytning till samma tema. Eleverna får ett experiment per grupp eller jobbar i stationer så att alla får göra allt.
  • Du kan låta eleverna jobba med olika experiment som de får presentera för varandra. Försök hitta gemensamma drag i alla experiment så att ni den vägen kommer fram till temat.
  • Eleverna kan även tilldelas material varefter de själva funderar och provar hur de ska gå vidare. Elever är mycket påhittiga och kan komma fram med otroliga lösningar.
  • Du kan använda experimentblanketten som dokumentering av experimenten. Ni kan även formulera en gemensam hypotes först.  Du kan också låta eleverna göra hemliga hypoteser.  Efter experimentet tar man fram den med lite dramatik och jämför med resultatet. Ni kan lägga till en kommentar om hur det gick och låta resultatet och hypotesen stå kvar i klassen en tid.
  • Ni kan samla en lista på alla experiment ni gjort under en viss tid. Typ veckans/månadens experiment

 

 

Undervisning

För mer information om undervisning på Heureka, gå in på Heurekas skolsidor.

 

Bildgalleri

Gå in och kika på inspirerande bilder från skolor som utfört fördjupande uppgifter.

Bildgalleri »