Om oss

Heurekas experimentsfabrik är sammanställd av Heurekas inlärningscenter som ett projekt som har finansierats av Teknologiindustrins 100-årsstiftelse. Teknoateljee-projektet har gjort det möjligt att förverkliga denna förträffliga nättjänst.

Lisätiedot

Målsättning och bakgrund

 

Målet har varit att väcka intresse för vetenskaper och de naturvetenskapliga ämnena.  En stor vikt har lagts på att synliggöra kopplingen mellan vardagsfenomen och dess bakomliggande vetenskapliga teorier. Vi vill erbjuda inspirerande material för alla intresserade, såväl Heureka-besökare som skolor genom att fortsätta Heureka besöket hemma eller i skolan. En fungerande växelverkan mellan Heureka och besökare har varit viktig och processer som utvecklar innovativt handlande och tänkande både hos oss och på fältet är en väsentlig del av projektet.

Ett stort tack hör till alla de som deltagit i detta inspirerande och roliga jobb här på Heureka. Allt från planerare, inspiratörer, fotograf och många andra har fått projektet att utforma sig till denna ypperliga helhet. Vetenskapscentret i sig har fungerat som en stor inspirationskälla. Många fina demonstrationer såväl i vetenskapsteatrarna som i utställningarna, boken Temppuja ja tiedettä  Heurekasta av Paula Havaste samt arbetet med experiment ute på fältet med skolelever och egna barn har inspirerat till detta arbete.

Heureka

PB 166

01301 VANDA

[email protected]

(09) 85799

Samarbetspartners

Förutom arbetsinslaget som varit stort från Heureka, har många andra samarbetat inom projektet. Docent Johan Lindén från Åbo Akademi och FK Timo Suvanto som fungerat som experter och svarat på alla knepiga frågor. Resurscentret, klasslärare Anna-Karin Jern från Raseborg och skolor från Esbo, Grankulla Vanda och Vasa får ett stort tack i utvecklandet av Heurekas Experimentfabrik.

För det tekniska genomförandet och den grafiska bilden står digitala reklambyrån Levelup för. De har även deltagit i utvecklandet på ett inspirerande och sakkunnigt sätt.