Merellinen kuluneuvo

Oppilaat saavat miettiä ryhmissä miltä näyttäisi parhaiten toimiva kulkuneuvo/alus veden päällä. Miten se toimii (liikkuu, millä energialla?)

Suunnitelkaa paperille ja tehkä luonnos aluksesta. Kirjoittakaa miten se mahdollisesti voisi toimia, käyttäkää kaikki tietonne ja ajatelkaa luovasti tulevaisuuden mahdollisuuksia ja kehitystä.

Nimetkää ja valmistakaa aluksenne tarvikkeista joita löydätte kolulta tai kotoa. Vesiallas ja muovailuvaha voivat auttaa oppilaita havainnoimaan eri muotoja ja niiden pinnalla pysymistä.

Katso Liike ja Voima tuntisuunnitelma.