Elektricitet och magnetism

Har du varit elektrisk någon gång? Då har det varit frågan om statiska laddningar. Då man talar om elektricitet menar man oftast elektriska strömmar. Metaller av olika slag leder oftast elektricitet mycket bra.

Det finns både positiva och negativa laddningar. Elektronerna i elsladden har en negativ laddning. Om ett föremål som är laddat har ett underskott av elektroner talar vi om en positiv laddning, medan ett överskott av elektroner ger en negativ laddnig. Olika laddningar dras till varandra medan lika laddade stöter ifrån varandra.

Runt varje elektrisk ström uppstår det ett magnetsikt fält. Till elektromagneter liksom ”vanliga” magneter uppstår en kraft som drar vissa material till sig. Dessa material. t ex vissa metaller (ofta järn-, kobolt- eller nickelhaltiga) kan tillfälligt få magnetiska krafter. T.ex. kan man få spikar att hänga i en kedja, då man haft spiken i kontakt med en magnet.

Lek aldrig med elektricitet! Strömstyrkan som finns i elledningarna hemma kan vara farlig! Håll dig till mindre styrkor då du experimenterar. Ficklampsbatterier är bra för sådant.

Experiment