Rörelse och kraft

Du har säkert lekt på isen med dina kompisar. Om du ger fart åt kompisen glider han eller hon olika snabbt, beroende på hur stor personen i fråga är. Det beror helt enkelt på att en kropp som rör sig har något som kallas rörelsemängd. Det är en produkt av kroppens massa och dess hastighet. Ju tyngre kropp eller ju högre hastighet desto större rörelsemängd. För att ändra kroppens hastighet måste du använda en kraft. Kroppens massa bestämmer sedan hur stor hastighetsförändringen blir. Då samma kraft verkar får en lättare kropp en stor hastighetsförändring medan hastighetsförändringen blir liten om massan är stor.

Experiment