Ljud

Har du någon gång tänkt på hur vår hjärna uppfattar ljuden örat snappar upp? Öronmusslan samlar ljudvågorna, därifrån leds de genom hörselgången till trumhinnan, som sätts i svängning. Vibrationerna får hörselbenen att röra på sig, så att rörelsen förs vidare till innerörats hårceller, vilka i sin tur skickar impulser till hjärnan. Ljud är mekaniska vågor, som bildar tryckskillnader i det material de rör sig igenom. Materialet är antingen i fast form, i vätskeform eller i gasform (i fasta material kan ljudvågor också röra sig på annat sätt) Ljudet rör sig med olika hastigheter i olika material, i metaller rör sig ljudet bäst, medan i vakuum rör sig inga ljudvågor. Ljudet består av olika frekvenser (mäts i Hertz, antal svängningar per sekund). Vårt hörselorgan kan uppfatta ljud som ligger mellan 20 – 20 000 Herz. Du har säkert hört talas om ljudhastighet. Det betyder att det dröjer en viss tid för ljudet att nå fram till mottagaren från den punkt där ljudet uppstod, t.ex. som i åskväder, där man först kan se blixten slå igenom luftmassorna och först efteråt hör bullret (ljuset rör sig mycket snabbare än ljudet!).

Experiment