Liv och sinnen

När du tar en promenad i skogen kryllar det av liv runt omkring dig. Liv finns nästan överallt på jorden. Med liv kan man mena många olika saker. En biolog skulle definiera liv som en egenskap alla organismer har. Levande organismer förökas och de har arvsanlag. Vi ser allt levande som växter och djur. Allt levande är uppgyggt av celler. Liv kan ändå innebära en rad andra egenskaper som forskare studerar. Våra fem sinnen, d.v.s syn, hörsel, känsel, smak och lukt är ständigt i bruk. Våra sinnen är nycklar till hur vi förstår och tolkar vår omgivning. Hjärnan spelar en stor roll i sammanhanget, den uppfattar vår omvärld med hjälp av sinnescellerna. Sinnescellerna i sin tur tar emot impulser, liksom ljus och färg som når våra ögon eller ljudvågor som kommer fram till vårt öra och skickar informationen till hjärnan. Hjärnan tolkar dessa impulser så att vi ser och hör.

Experiment