Ääni

Ympärillämme jatkuvasti kuuluvat äänet ovat niin jokapäiväisiä ja itsestään selviä, että harvoin tulee edes ajatelleeksi, mitä ääni oikein on. Fysikaalisesti ääni on sarja paineaaltoja, jotka vaativat liikkuakseen jonkin väliaineen. Väliaine voi olla kaasua, nestettä tai kiinteää ainetta. Tyhjiössä ääni ei kulje, siksi avaruudessa vallitsee täysi hiljaisuus. Ennen kuin kuulemamme ääni pääsee aivojemme käsittelyyn ja siten tajuntaamme, sen on täytynyt kulkea korvassamme kaikissa kolmessa väliaineessa. Ensin korvakäytävää myöten ilmassa välikorvaan, siellä kiinteiden kuuloluiden välityksellä sisäkorvaan, jossa eteneminen jatkuu nesteen välityksellä simpukassa. Kuuloelin on hieno mekaaninen rakennelma.

Lue lisää »

Yksi kuulemiseen liittyvä hyödyllinen ominaisuus on se, että me pystymme aistimaan äänen suunnan.  Kyky perustuu kahteen äänen fysikaaliseen ominaisuuteen: äänen nopeuteen ja äänen voimakkuuden heikkenemiseen etäisyyden kasvaessa.

Ääni liikkuu ilmassa 340 metriä sekunnissa. Se tarkoittaa sitä, että esim. vasemmalta tuleva ääni tulee oikeaan korvaan noin 1/2000 sekuntia myöhemmin kuin vasempaan korvaan. Tietoisesti kykenemme aistimaan kaksi ärsykettä erillisinä, jos niiden välinen aikaero on pidempi kuin 1/20 sekuntia.  Tietoisesti emme siis pysty havaitsemaan tätä korvien välistä aikaeroa, mutta aivomme kykenevät aistimaan eron tiedostamattamme ja käsittelemään sitä. Seurauksena on kuulohavainto, että ääni tulee vasemmalta.

Äänen voimakkuus heikkenee kääntäen etäisyyden neliöön. Tämä tarkoittaa sitä, että äänen voimakkuus on kahden metrin päässä äänilähteestä enää 1/4 siitä, mitä se on metrin päässä. Mitä lähempänä äänilähde on, sitä paremmin kuuloaistimme havaitsee myös eri korviin tulevan äänen voimakkuuden eron. Tämä lisää tuntemustamme äänen suunnasta eli antaa meille stereofonisen ääniaistimuksen.

Eläimistä lepakot ovat vieneet tämän taidon pisimmälle. Ne lähettävät ihmiskorvin kuulematonta ääntä ja päättelevät pimeässä kaikuna saamistaan äänistä stereofonisesti sekä esteet että lentävät hyönteiset.

 

Tiedetemppuja