Aineet ja reaktiot

Tiedätkin varmaan, että vedellä on kolme olomuotoa, eli se voi olla nestemäistä tai jäätä tai se voi höyrystyä. Kaikkialla ympärillämme on aineita eri olomuodoissa – kiinteässä, nestemäisessä tai kaasumaisessa muodossa. Jokapäiväisessä elämässämme esiintyvät aineet koostuvat kaikki atomeista. On alkuaineita, kuten rauta (Fe), joka koostuu vain pelkistä atomeista, ja yhdisteitä, kuten vesi (H2O), joka koostuu molekyyleistä: kahdesta vetyatomista ja yhdestä happiatomista. Erilaisilla kemiallisilla reaktioilla, kuten polttamalla tai sekoittamalla liuoksia, voimme saada aikaan voimakkaita reaktioita ja uusia molekyylejä. Kun esimerkiksi poltamme kynttilää, tapahtuu kemiallinen reaktio, jossa atomeiden väliset vanhat sidokset hajoavat ja syntyy uusia.

Lue lisää »

Aineilla on yleensä kolme olomuotoa: kaasumainen, nestemäinen ja kiinteä. Vedellä näitä kutsutaan vesihöyryksi, nestemäiseksi vedeksi ja jääksi. Vesihöyry on monien muiden kaasujen tapaan näkymätöntä. Pilvet, sumu tai keittokattilasta nousevat huurut eivät siis ole vesihöyryä, vaan hyvin pieniä vesipisaroita. Ne ovat niin pieniä, että ne eivät putoa ilmassa. Pilvikin tulee sateena alas vasta sitten, kun sen vesipisarat ovat kasvaneet riittävän suuriksi.

Eivät vain eläimet vaan myös kasvit hengittävät. Auringonvalon energian avulla kasvien lehdissä reagoivat ilman hiilidioksidi ja juurilla maasta nostettu vesi. Tuloksena on happea ja sokeria. Pimeässä reaktio kääntyy toisin päin, ja lehdistä erittyy ilmaan hiilidioksidia ja vettä, siis ihan samoja aineita kuin meidänkin uloshengityksessämme on.

Tiedetemppuja