Valo ja väri

Auringon valo näyttää meistä valkoiselta. Onko se sitä ihan oikeasti? Valoon ja väriin liittyy kaksi eri puolta, fysikaalinen ja fysiologinen. Fysikaalisesti valo on sähkömagneettista aaltoliikettä. Fysiologinen tarkoittaa tässä sitä, miten näköaistimme käsittelee silmään tullutta valoa. Valkoista on se, minkä aivomme kokevat valkoisena. Valo on fysikaalinen, väri on fysiologinen juttu.

Lue lisää »

Valoksi kutsutaan sitä osaa sähkömagneettisesta aaltoliikkeestä, jonka ihmissilmä kykenee havaitsemaan. Se on hyvin pieni osa kaikista mahdollisista sähkömagneettisista aalloista. Emme kykene näkemään esimerkiksi radioaaltoja tai niitä aaltoja, joita matkapuhelimet lähettävät ja vastaanottavat.

Valkoinen valo on yhdistelmä eri aallonpituuksia. Valo voidaan hajottaa, jolloin näemme eri aallonpituudet eri väreinä. Punaisesta violettiin vaihtuvia värejä kutsutaan valon spektriksi.

Valon spektrin voi havaita hajottamalla valon prismalla tai hilalla. Sateenkaari on luonnon tapa hajottaa valkoinen valo väreihin samalla periaatteella kuin kolmikulmaisen prisman avulla. CD-levyn raidat taas muodostavat hilan, josta heijastuva valo hajoaa spektrin väreihin. Hilan avulla saadut värit ovat puhtaampia kuin sateenkaaren värit. Tämän voi havaita sateenkaaren värien sameutena, erityisesti ns. toisen sateenkaaren väreissä.

Laser on ihmisen tekemä laite, joka tuottaa puhdasta yhtä aallonpituutta sisältävää valoa. Siksi laserin valo on kirkkaan väristä, yleensä joko punaista tai vihreää. Muilla kuin edellä mainituilla tavoilla syntyneet värit eivät ole puhtaita.  Epäpuhtaat värit koostuvat useista aallonpituuksista, joiden keskinäiset suhteet määrittävät, minkä värisenä aivot kokevat sen.

Tämä on tärkeää ymmärtää puhuttaessa valosta ja väristä. Värillä on valoon liittyvä fysikaalinen perusta, mutta väriaistimus syntyy vasta aivoissa. Yleensäkin näkeminen on aivoissamme tapahtuvan prosessin tulosta silmän välittämästä valoinformaatiosta. Tämä pätee yhtä hyvin siihen, mitkä asiat näemme "oikein", kuin myös näköharhoihin. Näköaisti on myös mahdoton valehtelija tietyissä tilanteissa.

Tiedetemppuja