Handskofon

Tejpa ihop din egen ”säckpipa” på några minuter. Du kommer att bli förbluffad över ljudet som du åstadkommer. Många tycker det liknar en magsjuk ko. Prova själv. Heurekas all time succé som har turnerat med vetenskapscirkusen!

Tid: 15 min

Till det här experimentet behövs en vuxen.

Till det här experimentet behövs en vuxen.

Vad tyckte du om experimentet?

Loading ... Loading ...

Experimentet tillhör följande kategorier:

Ljus och färg

sakset

Material

  • papprör (t. ex. en tom hushållspappersrulle)
  • tunn gummihandske
  • hållbar tejp
  • sugrör
  • sax

Steg 1

Tejpa fast gummihandskens mynning i ena ändan av pappröret. Placera den så att du kan spänna gummihandsken tätt ovanpå öppningen av papphylsan, så att handsken bildar en membran vid öppningen. Spara inte på tejpen.

Steg 2

Klipp av en bit av handskens pekfinger och tejpa fast sugröret i den öppna ändan av handskens finger.

Steg 3

Spela på handskofonen genom att dra sugröret bakåt längs med rörets yttre sida och blåsa i sugröret. Membranen måste vara spänd mot papprörets mynning så att det blir en liten flik mellan papprörets mynning och handsken, där luften går i vågrörelser framåt. Du kan också hålla lätt i handsken då du blåser och spelar på handskofonen. Då kan du reglera luften lätt med ena handen och åstadkomma ljud.  Du kan vrida på gummihandsken då den har luft i sig, nu spelar du på handskofonen på samma sätt som på en säckpipa!

Testa!

Vad
hände?

Visste du...

Testa!

Du kan använda en stadigare papphylsa för att få kraftigare ljud.  Dessutom kan en vanlig hylsa från hushållpappret bli mjuk då du blåser i din handskofon och den blir fuktig. Om mynningen blir fuktig fungerar inte instrumentet mera. Du kan också prova med en vanlig fruktpåse, det kan vara lättare att reglera luften i den.

Vad hände?

När du blåser i sugröret får du membranen i gummihandsken att fyllas med luft. Då luften transporteras via fliken som uppstår mellan gummihandsken och pappröret börjar fliken vibrera. Vibrationen framskrider som vågrörelse i pappröret vilket betyder att ljud uppstår .

Visste du...

Vi hör olika slags ljud överallt runt omkring oss. Det finns också ljud som mänskan inte hör. Det är frågan om ljud med frekvenser som är för höga eller för låga för att uppfattas av mänskor. Ljud transporteras via olika material. Vatten transporterar ljud väldigt bra.  Vissa djur som elefanter och valar, kommunicerar via ljud med låg frekvens. Fladdermöss, å andra sidan, kommunicerar med varandra med ljud med hög frekvens.


Pröva också de här experimenten

0 kommentarer

Kommentarer

Skicka kommentar