Klättrande vattnet

Häftigt! Funkar det verkligen så här! Vad beror det på att vattnet uppför sig på följande sätt. Luften spelar faktiskt en stor roll i experimentet.

Tid: 2 min

Till det här experimentet behövs en vuxen.

Till det här experimentet behövs en vuxen.

Vad tyckte du om experimentet?

Loading ... Loading ...

Experimentet tillhör följande kategorier:

Ljus och färg

sakset

Material

  • värmeljus
  • fat/tallrik
  • vatten
  • högt glas/glasburk
  • tändstickor
  • (färgmedel)

Steg 1

Häll ca 1 cm vatten på fatet/tallriken. Gärna färgat så du ser klart och tydligt vad som händer. Tänd värmeljuset och placera det på fatet/tallriken. Häll inte så mycket vatten, att värmeljuset flyter.

Steg 2

Placera glaset upp och ner över ljuset på fatet och iaktta vattenytan på inre sidan av glaset. Om du använder färgat vatten syns effekten bättre.

Testa!

Vad
hände?

Visste du...

Vad hände?

Inne i glaset finns en viss mängd gasblandning som vi kallar för luft. En förbränningsprocess behöver syre. Därför minskar syremängden i luften då ljuset brinner. Luften värms även upp då ljuset brinner, detta medför att luften expanderar. När ljuset sedan släcks på grund av att syremängden minskar, svalnar luften och luftens täthet minskar. Det bildas ett undertryck inne i glaset. Det bildas också vattenånga vid förbränningsprocessen inne i glaset. Vattenångan kondenseras till vatten, som fastnar vid glasets yta, detta reducerar mängden av gaser, vilket i sin tur bildar ett undertryck i glaset. Vattnet ”sugs” upp i glaset.
Lufttrycket för ändras hela tiden. Under- och övertryck försöker jämna ut varandra
Även om syremängden minskar så bildas det i stället koldioxid under förbränningen. Därför ändras inte mängden gasmolekyler. Vattnet stiger inte pga. att syret försvinner, utan främst pga. att luften kyls ner så ljuset slocknar.

Visste du...

I bastun har du säkert märkt att luften är varmare på översta laven. Den varma luften är lättare och stiger uppåt. Samma fenomen utnyttjas i varmluftsballonger. Varmluftsballongerna får sin lyftkraft från den varma luften som stiger uppåt. Massan på det som ska lyftas och temperaturen på utsidan bestämmer hur varm luften ska vara för att kunna lyfta upp varmluftsballongen.
I flygplan kan man se skillnaderna i lufttryck då man har en tom plastflaska. Inne i planet och i luften är den normal, men när planet landar, ändrar lufttrycket och flaskan skruttas ihop. Då du öppnar korken jämnas trycket ut igen.
I olika konstruktioner måste man beakta den termiska expansionen (variationerna i temperaturen och dess inverkan på olika material). Som exempel kan nämnas elledningarna som spänns på vintern då det är kallt och hänger löst på sommaren då det är varmt.
Luft pressas ihop ex då man pumpar en cykelring. Den ihop pressade luften kan då bära tunga bördor.      
I bildäck kan det uppstå tryckskillnad då det blir temperaturskillnader. En temperaturskillnad på 10 grader höjer eller sänker på lufttrycket i bildäcken med 0,1 bar.

Pröva också de här experimenten

0 kommentarer

Kommentarer

Skicka kommentar