Blinkande ljus

Konstruera med enkla medel dina egna avbrytare och hitta på olika användningar för dem. Ett roligt experiment som använts på olika vetenskapsläger i Heureka.
Lek aldrig med elektricitet!  Strömstyrkan som finns i elledningarna hemma kan vara farlig! Håll dig till mindre styrkor då du experimenterar. Ficklampsbatterier är bra för sådant.

Tid: 15 min


Till det här experimentet behövs en vuxen.

Till det här experimentet behövs en vuxen.

Vad tyckte du om experimentet?

Loading ... Loading ...

Experimentet tillhör följande kategorier:

Ljus och färg

sakset

Material

 

  • kartong
  • sax
  • folie
  • tre ledningar med krokodilklämmor
  • batteri
  • lampa

 

Steg 1

Klipp ut tre ca 10 cm x 10 cm kartongbitar.   Klipp ett kvadratiskt hål i mellersta kartongbiten.

Steg 2

Limma två remsor av folien tvärs över nedersta kartongbiten.    Limma en kvadratisk bit av folien som är större än hålet på översta kartongbiten

Steg 3

Stansa ihop kartongerna så att foliebitarna tittar mot varandra och mellersta kartongen med hålet kommer mittemellan. Stansa bara i ena ändan av pappret, så att man kan öppna det lilla häftet som uppstått.

Steg 4

Koppla en av ledningarna så att ena ändan är fäst i ena polen av batteriet och den andra i den ena folieremsan. Ta följande ledning och fäst den ena ändan av ledningen vid den andra folieremsan och den andra ändan av ledningen vid lampan, från lampan går sedan en tredje ledning till den andra polen av batteriet.

Steg 5

Tryck ner avbrytaren (d.v.s. det lilla häftet med folie)! Din lampa borde tändas.

Testa!

Vad
hände?

Visste du...

Testa!

Du kan gömma din avbrytare under ett tunt tyg på en stol. När någon sätter sig, sluter den strömkretsen och lampan börjar brinna. Ni kan också konstruera många avbrytare med en kompis och lägga dem under ett lakan. Försök nu gå över lakanet utan att en enda lampa tänds.

Vad hände?

Du har konstruerat en sluten strömkrets. Strömmen i ledningarna kan gå vidare då de har ett material som leder ström (typ metall) som leder elektronerna vidare liksom i leken ”en trasig telefon”. Kretsen bryts då elektronerna inte har ett material de kan röra sig i. Då folieytorna träffar varandra blir kretsen sluten och elektrisk ström kan gå igenom kretsen.

Visste du...

Fundera på hur du kunde utnyttja detta? Hur fungerar en dörrklocka, lösenord som knäpps in i diverse manicker, eller helt enkelt ljusbrytare i hemmen?

Pröva också de här experimenten

0 kommentarer

Kommentarer

Skicka kommentar