Ägget i flaskan

Får du det kokta ägget in i flaskan, och helst ut också? Ett klassiskt experiment som har använts i otaliga Heureka föreställningar.  Experimentet härstammar från tiden då man använde av mjölkflaskor av glas, för hundra år sedan.

Tid 10 min

Till det här experimentet behövs en vuxen.

Till det här experimentet behövs en vuxen.

Vad tyckte du om experimentet?

Loading ... Loading ...

Experimentet tillhör följande kategorier:

Ljus och färg

sakset

Material

  • hårdkoktokt ägg (10 min)
  • lämplig flaska med större öppning (se bild i steg 1)
  • tändstickor

Steg 1

Fukta flaskmynningen på inre sidan, utan att det kommer vatten på botten av flaskan.

Tänd en tändsticka och sätt den in i flaskan. Vänta en stund så att den värmer upp luften i flaskan.

Steg 2

Placera det skalade, kokta ägget i flaskmynningen som en propp. Vänta tills tändstickan släcks och följ med hur ägget sugs ner i flaskan.

Steg 3

När ägget nu är i flaskan, hur får du ut det? Håll i flaskan så att den är upp och ner vänd i 45 graders vinkel mot din mun, då har du den i rätt läge så att ägget kan komma ut.

Steg 4

Försök med att blåsa riktigt hårt. Se till att munnen täpper till flaskmynningen så att du får lufttryck att uppstå. Blås lugnt och bestämt tills du märker att det uppstår tryck. Fortsätt med en kraftig sista blåsning.

Om blåsningen inte fungerar kan du sätta flaskan under hett kranvatten och se om ägget vill ut då. Håll flaskan igen i samma läge som när du skulle blåsa ut ägget. Var försiktig så du inte bränner fingrarna på det heta vattnet, eller att glasflaskan går sönder.

Testa!

Vad
hände?

Visste du...

Testa!

Om ägget fastnar i flaskhalsen har luften inte värmts tillräckligt.

Flaskan kan vara en karaffliknande typ där öppningen är tillräckligt bred för att ett ägg ska fungera som propp. Ju större volymen i flaskan är, desto lättare lyckas experimentet.

 Alternativt kan du försöka få in ägget i flaskan genom att hetta upp flaskan med vatten och kyla ner den igen med vatten. Effekten blir inte lika tydlig och det tar längre tid för ägget att ramla ner i flaskan. Ägget som fungerar som propp släpper ut en del av luften. När den varma luften kyls ner i flaskan, minskar luftens volym inne i flaskan. Ägget sugs in en bit och tätar till öppningen, Nu kan inte luft utifrån komma in i flaskan. Ju kallare luften inne i flaskan blir, desto mindre lufttryck är det inne i flaskan, och ett undertryck i flaskan uppstår. Ägget pressas ner i flaskan på grund av tryckskillnaden som uppstått och skillnaden i lufttryck utanför och innanför flaskan jämnas ut. Du kan hälla det heta vattnet i en kastrull, det kan vara lättare att få flaskan att hållas upprätt på detta sätt.( I stället för att ha flaskan i lavoaren).

Rengör flaskan mellan dina försök, speciellt om du blåst ut ägget.

Ekoägg kan vara lite mindre till storlek och därför lättare att använd i detta experiment.

Vad hände?

När du tänder tändstickan och sätter den in i flaskan, värms luften inne i flaskan upp och expanderar.

Då tändstickan släcks kyls luften ner igen.  När den varma luften kyls ner i flaskan, minskar luftens volym inne i flaskan.

Nu kan inte luft utifrån komma in i flaskan. Ju kallare luften inne i flaskan blir, desto mindre lufttryck är det inne i flaskan, ett undertryck i flaskan uppstår. Ägget pressas ner i flaskan på grund av tryckskillnaden som uppstått och skillnaden i lufttryck utanför och innanför flaskan jämnas ut. För att få ägget ut måste övertryck skapas på något sätt, med blåsningen, eller med att värma luften så den expanderar. Då kan du värma flaskan med hett vatten enligt instruktionerna som finns beskrivna i tipsen.

Lufttrycket förändras hela tiden. Under- och övertryck försöker jämna ut varandra.


Visste du...

I bastun har du säkert märkt att luften är varmare på översta laven. Den varma luften är lättare och stiger uppåt. Samma fenomen fungerar med varmluftsballonger.

Varmluftsballongerna får sin lyftkraft från den varma luften som stiger uppåt. Massan på det som ska lyftas och temperaturen på utsidan bestämmer hur varm luften ska vara för att kunna lyfta upp varmluftsballongen.

I flygplan kan man se skillnaderna i lufttryck då man har en tom plastflaska. Inne i planet och i luften är den normal, men när planet landar, ändrar lufttrycket och flaskan skrynklas ihop. Då du öppnar korken jämnas

trycket ut igen.

I olika konstruktioner måste man beakta den termiska expansionen (variationerna i temperaturen och dess inverkan på olika material). Som exempel kan nämnas elledningarna som spänns på vintern då det är kallt och hänger löst på sommaren då det är varmt.

Luft pressas ihop ex då man pumpar en cykelring. Då kan luften t. ex. bära tunga tyngder.     

I bildäck kan det uppstå tryckskillnad då det blir temperaturskillnader. En temperaturskillnad på 10 grader höjer eller sänker på lufttrycket i bildäcken med 0,1 bar.

Pröva också de här experimenten

0 kommentarer

Kommentarer

Skicka kommentar